LuxuryEstate
חינם עבור Android
התקן

גרסת הדפדפן שלך אינה נתמכת עוד. עדכן אותו לחוויה טובה יותר.

פרטי החברה

LUXURY MEDIA LIMITED

השירות המקוון המוצע על ידי האתרי LuxuryEstate.com מנוהל על ידי החברה ״לאקשורי מדיה בע״מ״

מנספילד 9,
לונדון, W1G 9NY,
הממלכה המאוחדת
‏Email: info(at)luxuryestate.com

החברה רשומה באנגליה ובוויילס עם מספר זיהוי 8352407
מספר מע"מ: 192526886

קניין רוחני

השירותים וכל חומרים בLuxuryEstate, לרבות אך לא רק, פעילויות הנוגעות לעיצוב, פיתוח, העתקים, תוצאות חיפוש, תמונות, גרפיקה, עיצוב, פריסה ואת קוד התוכנה מוגנים בזכויות יוצרים וסימנים מסחריים וכפופים לזכויות הקניין הרוחני של ״לאקשורי מדיה בע"מ״ ובעלי הרישיון שלה. הלוגו שלנו יחד עם הסימנים המסחריים שלנו ו / או סימני שירות אסורים להעתקה או לשיכפול ללא ההסכמתינו מראש ובכתב. כל הזכויות שמורות, למעט זכויות הרישיון המוגבלות הכתובות במפורש מטה. אסור לשכפל, לפרסם מחדש, לשדר או להפיץ כל חומר או מידע באתר שלנו ללא הסכמתינו מראש. עם זאת, מוענקת לך זכות מוגבלת של גישה לשירותים ולאחזור, דפי תצוגה והדפסה של תוכן, אישי ולא מסחרי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, להשעות את הרשות לשימוש בשירותים שלנו וזאת על מנת למנוע גישה לאתר שלנו.