LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

351 검색결과:

Hawaii 고급저택 및 럭셔리하우스 매매 - Hawaii 주

 • 단독 저택 / Mākena, Maui County
  € 24,162,700
  404 m² 6 5
  제공사 Rick Brandt
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Waimea, Hawaii County
  € 20,484,700
  464 m² 7 4
  제공사 Alethea A Lai
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Kailua, Honolulu County
  € 27,393,700
  759 m² 11 8
  제공사 Scott Carvill
  COLLECTION
 • 호화 저택 / Lahaina, Maui County
  € 23,185,000
  861 m² 9 8
  제공사 Scott Carroll
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Kalāheo, Kauai County
  € 2,700,300
  400 m² 5 3
  제공사 Lynda Charlson
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Hilo, Hawaii County
  € 1,862,200
  322 m² 3 3
  제공사 Rose Delfin
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Hana, Maui County
  € 2,746,800
  233 m² 3 3
  제공사 Dan Omer
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Honolulu, Honolulu County
  € 17,039,600
  533 m² 5 4
  제공사 Yukiko Yang
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Haʻikū, Maui County
  € 4,748,700
  534 m² 5 5
  제공사 Ryan MacLaughlin
  COLLECTION
 • 호화 저택 / Kula, Maui County
  € 1,671,400
  218 m² 3 4
  제공사 Mino McLean
  COLLECTION
 • 호화 저택 / Haiku, Maui County
  € 15,270,400
  599 m² 6 4
  제공사 Deborah Vial
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Kalāheo, Kauai County
  € 1,535,400
  443 m² 4 5
  제공사 Jennifer Acoba
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Kīlauea, Kauai County
  € 12,570,200
  405 m² 5 4
  제공사 Brian Axelrod
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Anahola, Kauai County
  € 5,959,200
  386 m² 6 5
  제공사 Mark Goodman
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Kīhei, Maui County
  € 19,088,100
  447 m² 5 4
  제공사 Ryan MacLaughlin
  COLLECTION