Wersja przeglądarki nie jest już obsługiwana. Zaktualizuj, aby uzyskać lepsze wrażenia.

31

Farma na sprzedaż - Almodôvar Distrito de Beja Almodôvar

zł 4 346 600
1 430 000 m²

PODOBA CI SIĘ?

Opis

Herdade Foz do Zebro, miejsce naprawd? wyj?tkowe, o powierzchni oko?o 143 hektarów, po?o?one w rejonie Beja, w Serra do Caldeirao Almodovar. Spokój i wygoda, ciesz si? niesko?czonymi mo?liwo?ciami wypoczynku i relaksu; Posiad?o?? o wyj?tkowej i rzadkiej urodzie, z 5 dolinami, wyra?nymi i nadaj?cymi si? do zamieszkania wzgórzami (mo?liwo?? sprzeda?y osobno); 5 wzgórz rozci?ga si? na rozleg?ym obszarze 143 hektarów i wszystkie maj? obfite wodoci?gi, strumienie, zbiorniki i studnie; Ogromny teren ?yznej uprawy, pastwiska idealne dla byd?a, gaje oliwne, d?b korkowy, d?b ostrolistny i sosny; Doskona?a ekspozycja na s?o?ce, aby cieszy? si? z rodzin? lub podczas odosobnienia medytacyjnego. Ma wod? i ?wiat?o. Dojazd znakomity, 10 min od asfaltowej drogi krajowej do wjazdu na osiedle. Mo?na równie? wzi?? pod uwag? sportowy aspekt polowania. Gospodarstwo to ma niezwyk?? bioró?norodno?? nie tylko na poziomie lasu, ale tak?e na poziomie zwierz?t, zw?aszcza kuropatw, dzików, zaj?ców i dzikich królików. Herdade da foz do Zebro ma ogromny potencja? turystyczny. 5 gór mo?na zwiedza? osobno. W ten sposób ma potencja? dla 5 ró?nych domów o ró?nych nazwach. Tego typu gospodarstwo jest niew?tpliwie czym? wyj?tkowym w Alentejo. Mo?esz cieszy? si? cudami gór Alentejo i Algarve. Na granicy Alentejo i Algarve ??czy to, co najlepsze z obu ?wiatów. Odwied? nieruchomo?? i poczuj jedno?? z natur?. Kategoria energetyczna: Zwolnione

500

SZCZEGÓŁY

Powierzchnia zewnętrzna
1 430 000 m²
Powierzchnia wewnętrzna
1 430 000 m²
Adres
Sobreira
Kod
S-4/2019

Odkryj więcej

Oeiras - Distrito de Lisboa

PODOBA CI SIĘ?

Oeiras - Distrito de Lisboa