LuxuryEstate
Free for Android
Install

Wersja przeglądarki nie jest już obsługiwana. Zaktualizuj, aby uzyskać lepsze wrażenia.

13
zł 419 900 tydzień

Londyn, Wielka Brytania: pestiżowy dom jednorodzinny na wynajem

6 6

PODOBA CI SIĘ?

Opis

Efektowny dom z sze?cioma sypialniami zaprojektowany wokó? niezwyk?ej kolekcji sztuki wspó?czesnej. Ta osza?amiaj?ca, wolnostoj?ca posiad?o?? Chelsea z lat 50. XIX wieku roz?o?ona jest na pi?ciu pi?trach, z wind? i jest otoczona pi?knym ogrodem i dziedzi?cami w piwnicy, tworz?c jasne przestrzenie. Dom estetycznie prezentuje szereg stylów, bogaty w detale architektoniczne na zewn?trz, z rozpoznawalnym w?oskim projektem willi. Ca?kowita powierzchnia domu wynosi ponad 9500 stóp kwadratowych. Ten wiktoria?ski dom zosta? zaprojektowany przez mi?dzynarodowego, wielokrotnie nagradzanego architekta i projektanta wn?trz, Shalini Misra. Ten dom posiada sze?? pokoi z ?azienkami, otwart? kuchni?, trzy sale recepcyjne, pokój mediów, biuro, kryty basen, saun?, si?owni?, strze?ony parking strze?ony, wind?, ogród i dziedziniec. Dom jest równie? wyposa?ony w us?ugi konsjer?a, kierownika domu i szefa kuchni mieszkaj?cych w pomieszczeniach dla personelu znajduj?cych si? w s?siedztwie g?ównej nieruchomo?ci. Ten dom jest dost?pny zarówno na krótkie, jak i d?ugie wynajmy.

500

SZCZEGÓŁY

Sypialnie
6
Łazienki
6
Kod
RQW9TX

Odkryj więcej

PODOBA CI SIĘ?